Bộ môn Công nghệ Xây dựng - Giao thông

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Các bài viết mới nhất

Thí nghiệm kéo thép xoắn

Thí nghiệm kéo thép xoắn đường kính 32mm được thực hiện tại phòng thí nghiệm kỹ thuật hạ tầng đại học Việt Nhật.

Chương Trình Đào Tạo Ngành CNKTXD

Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng + Tiếng Anh: Civil Engineering and Technology Mã số chuyên ngành đào tạo: 7510103 Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư Thời gian đào tạo: 4.5 năm Tên văn bằng tốt nghiệp: Ghi rõ […]

Chương Trình Đào Tạo Ngành CNKTGT

Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chuyên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Giao thông + Tiếng Anh:  Transportation Engineering and Technology Mã số chuyên ngành đào tạo: 7510104 Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư Thời gian đào tạo: 4.5 năm Tên văn bằng tốt nghiệp: Ghi […]

Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành CNKTXD

Mục tiêu tổng quan của chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng là đào tạo cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật, công nghệ quy hoạch, thiết kế, thi công, vận hành và quản lý các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng. Trên cơ sở đó, […]

Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành CNKTGT

Mục tiêu tổng quan của chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông là đào tạo cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật, công nghệ, thiết kế, thi công, vận hành và quản lý các công trình, dự án trong lĩnh vực giao thông,  cơ sở hạ tầng. Trên […]

Nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng

Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng cơ sở cho mỗi quốc gia là lĩnh vực quan trọng, nhiệm vụ này phải đi trước, hoàn thiện trước để hỗ trợ, kích thích các lĩnh vực hoạt động công nghiệp, kinh tế xã hội hoạt động và phát triển thuận lợi hơn. Tất cả […]

Nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực giao thông

Xây dựng hạ tầng giao thong, quy hoạch giao thông cho mỗi quốc gia là lĩnh vực quan trọng, nhiệm vụ này phải đi trước, hoàn thiện trước để hỗ trợ, kích thích các lĩnh vực hoạt động công nghiệp, kinh tế xã hội hoạt động và phát triển thuận lợi hơn. Tất cả các […]

Giới thiệu về đơn vị đào tạo

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), được thành lập theo Quyết định số 92/2004/QĐ-TTg ngày 25/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học, công […]

Thông báo

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.