Giảng viên: KS Phạm Đình Nguyện

Lý Lịch Khoa Học

Họ và tên: Phạm Đình Nguyện
Năm sinh: 1995                                            Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thanh Hải – Lục Ngạn – Bắc Giang

Nguyên Quán: Thanh Hải – Lục Ngạn – Bắc Giang

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 302, ngõ 689, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: NR………………………Mobile: 0968125412                  Fax: ……………………………..

Email: nguyenpd@vnu.edu.vn

Học hàm, học vị:

Năm được phong GS/PGS:………………………………….Nơi phong: ……………………………………..

Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phòng TN, Bộ môn, Trung tâm, Khoa, Viện: Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông

Địa chỉ Cơ quan: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437547461…………………………………Fax: 02437547460………………………………………..

Email: uet@vnu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN Cơ học Kỹ thuật 2018
Trình độ ngoại ngữ
Tên ngoại ngữ Trình độ sử dụng

(trung bình, khá, tốt)

Chứng chỉ

(ghi rõ tên chứng chỉ)

Tiếng Anh Tốt TOEIC 750
Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Từ 2018 đến nay Giảng viên Bộ môn Công Nghệ Xây dựng – Giao thông, Trường Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Các công trình khoa học đã công bố

1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: 9

2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS: 1

3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nư­ớc: 0

4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 1

5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 0

6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số):

[1] Nguyen Dinh Duc, Seung-Eock Kim, Duong Tuan Manh, Pham Dinh Nguyen (2019). Effect of eccentrically oblique stiffeners and temperature on the nonlinear static and dynamic response of S-FGM cylindrical panels. Thin Walled Structures, 146 (2020) 106438 (Elsevier, SCIE, IF=3.488).

[2] Pham Dinh Nguyen, Vu Dinh Quang, Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc (2019). Nonlinear vibration of carbon nanotube reinforced composite truncated conical shells in thermal environment. International Journal of Structural Stability and Dynamics, http://dx.doi.org/10.1142/S021945541950158X (World Scientific, SCIE, IF=2.15).

[3] Nguyen Dinh Duc, Pham Dinh Nguyen (2017). The dynamic response and vibration of functionally graded carbon nanotubes reinforced composite (FG-CNTRC) truncated conical shells resting on elastic foundation. Materials. Special Issue “Advanced composite”, Vol 10(10), 1194; http://www.mdpi.com/1996-1944/10/10/1194 (MDPI, Switzerland, SCIE, IF = 2.972).

[4] Dương Tuan Manh, Vu Thi Thuy Anh, Pham Dinh Nguyen, Nguyen Dinh Duc (2019). Nonlinear post-buckling of CNTs reinforced sandwich-structured composite annular spherical shells. International Journal of Structural Stability and Dynamics, Accepted for publication (World Scientific, SCIE, IF=2.15).

[5] Nguyen Dinh Duc, Pham Dinh Nguyen, Nguyen Dinh Khoa (2017). Nonlinear dynamic analysis and vibration of eccentrically stiffened S-FGM elliptical cylindrical shells surrounded on elastic foundations in thermal environments. J Thin Walled Structures, Vol. 117, pp.178-189 (Elsevier, SCIE, IF=3.488).

[6] Ngo Dinh Dat, Nguyen Dinh Khoa, Pham Dinh Nguyen, Nguyen Dinh Duc (2019). An analytical solution for nonlinear dynamic response and vibration of FG-CNT reinforced nanocomposite elliptical cylindrical shells resting on elastic foundations. ZAMM – Zeitschrift fuer Angewandte Mathematik und Mechanik, DOI: 10.1002/zamm.201800238 (WILEY, SCIE, IF= 1. 467).

[7] Do Quang Chan, Pham Dinh Nguyen, Vu Dinh Quang, Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc (2019). Nonlinear buckling and post-buckling of functionally graded carbon nanotubes reinforced composite truncated conical shells subjected to axial load. Steel and Composite Structures, An International Journal. 31 (3), pp.243-259 (Techno-Press, Scopus Journal, IF=3.594)

[8] Nguyen Dinh Duc, Pham Dinh Nguyen, Nguyen Huy Cuong, Nguyen Van Sy, Nguyen Dinh Khoa (2018). An analytical approach on nonlinear mechanical and thermal post-buckling of nanocomposite double-curved shallow shells reinforced by carbon nanotubes. Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 233(11), pp. 3888-3903, https://doi.org/10.1177/0954406218802921 (SAGE, SCI, IF=1.359).

[9] Nguyen Dinh Duc, Vu Dinh Quang, Pham Dinh Nguyen, Trinh Minh Chien (2018). Nonlinear dynamic response of FGM porous plates on elastic foundation subjected to thermal and mechanical loads using the first order shear deformation theory. Journal of Applied and Computational Mechanics, Vol 4(4), pp. 245-259, DOI: 10.22055/JACM.2018.23219.1151. IF=0.78.

[10] Nguyen Dinh Duc, Ngo Duc Tuan, Phuong Tran, Pham Hong Cong, Pham Dinh Nguyen (2016). Nonlinear stability of eccentrically stiffened S-FGM elliptical cylindrical shells in thermal environment. Thin-Walled Structures, Vol.108, pp 280-290 (Elsevier, SCIE, IF=3.488).

[11] Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan, Pham Dinh Nguyen (2016). Nonlinear buckling and postbuckling of an eccentrically stiffened E-FGM circular cylindrical shells resting on elastic foundations in thermal environment. Proceedings of the Canada-Japan-Vietnam Workshop on Composites, Hochiminh City, Vietnam, 8-10 August, 2016.

Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên
Tên/ Mã số Thời gian Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình Tình trạng nhiệm vụ
Ổn định tĩnh và động phi tuyến các kết cấu vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên được gia cường bởi các ống Nano-Cacbon tựa trên nền đàn hồi 2017-2019 Đại học Quốc Gia Hà Nội Đã nghiệm thu
Phân tích ổn định tĩnh và động lực học phi tuyến các kết cấu nano-composite nhiều lớp 2018-2020 Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chưa nghiệm thu
Posted in Cơ cấu tổ chức.