Giảng viên: ThS Vũ Đình Quang

LÍ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:  Vũ Đình Quang Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 25/10/1994 Nơi sinh: Hà Nội  
Quê quán: Đan Phượng – HN Quốc tịch: Việt Nam  
Học hàm: Năm:  
Học vị: Thạc Sĩ Năm: 2019  
Chức vụ (hiện nay): Giảng Viên Năm: 2021  
Cơ quan công tác (hiện nay): BM CN XD-GT, Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
Địa chỉ: Phòng 408, nhà E5, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN
Thông tin liên hệ:
 Email: quangvd2510@vnu.edu.vn    

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đào tạo đại học:
Chương trình: Đại học chính quy Cơ sở đào tạo: Đại học Công Nghệ
Ngành học: Cơ học kỹ thuật Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp đại học: 2017 Bằng đại học thứ hai:
Năm tốt nghiệp bằng đại học thứ hai:  
  1. Đào tạo sau đại học:

* Đào tạo thạc sĩ:

Chuyên ngàn đào tạo:  Kỹ thuật hạ tầng

Năm hoàn thành: 2019
Nơi đào tạo: Đại học Việt Nhật

 
 
  1. Trình độ ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh Trình độ: B2
2. Ngoại ngữ khác Trình độ:

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Thời gian Cơ quan công tác Nhiệm vụ
2017–nay Đại học Công nghệ Giảng viên

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài/ dự án nghiên cứu đã và đang tham dự
TT Tên đề tài/ dự án Thời gian Cấp đề tài (quốc gia, cấp Bộ, cấp Trường…) Nhiệm vụ
1 Ổn định tĩnh và động phi tuyến các kết cấu vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên được gia cường bởi các ống Nano-Cacbon tựa trên nền đàn hồi 2017-2019 Đại học Quốc Gia Hà Nội Thành viên
2 Phân tích ổn định tĩnh và động lực học phi tuyến các kết cấu nano-composite nhiều lớp 2018-2020 Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thành viên
  1. Các công trình nghiên cứu đã công bố
TT Tên công trình Nước, năm xuất bản Tên tạp chí
1 Impact of blast and mechanical loads on the shear deformable stiffened sandwich plate with an auxetic core layer in thermal environment 2020 Journal Sandwich Structures and Materials
2 Evaluation of resource spatial-temporal variation, dataset validity, infrastructures and zones for Vietnam offshore wind energy 2020 Vietnam Journal of Sciences, Technology and Engineering
3 Nonlinear vibration of carbon nanotube reinforced composite truncated conical shells in thermal environment 2019 International Journal of Structural Stability and Dynamics
4 Nonlinear buckling and post-buckling of functionally graded carbon nanotubes reinforced composite truncated conical shells subjected to axial load 2019 Steel and Composite Structures, An International Journal
5 Nonlinear dynamic response and vibration of FG CNTRC shear deformable circular cylindrical shell with temperature dependent material properties and surrounded on elastic foundations 2019 Journal of Sandwich Structures and Materials
6 Nonlinear dynamic response of FGM porous plates on elastic foundation subjected to thermal and mechanical loads using the first order shear deformation theory 2018 Journal of Applied and Computational Mechanics
7 The nonlinear dynamic and vibration of the S-FGM shallow spherical shells resting on an elastic foundations including temperature effects 2017 International Journal of Mechanical of Sciences
8 Nonlinear dynamic and vibration analysis of piezoelectric eccentrically stiffened FGM plates in thermal environment 2016 International Journal of Mechanical of Sciences
9 Thermal stability of eccentrically stiffened FGM plate on elastic foundation based on Reddy’s third-order shear deformation plate theory 2016 J. Thermal Stresses
10  Nonlinear vibration and dynamic response of imperfect eccentrically stiffened shear deformable sandwich plate with functionally graded material in thermal environment 2016 Journal of Sandwich Structures and Materials
11 Mechanical and thermal stability of eccentrically stiffened functionally graded conical shell panels resting on elastic foundations and in thermal environment 2015 J. Composite Structures
12 On the nonlinear dynamic and vibration stability of S-FGM spherical shells with metal-ceramic-metal layers resting on elastic foundation 2016 Proceeding of The Fourth International Conference on Engineering Mechanics and Automation
13 Nonlinear Dynamic Response of Nano-composite Sandwich Annular Spherical Shells 2019 VNU Journal of Science: Mathematics – Physics
14 Nonlinear Dynamic Response and Vibration of 2D Penta-graphene Composite Plates Resting on Elastic Foundation in Thermal Environments 2019 VNU Journal of Science: Mathematics – Physics
15 Dynamic response and vibration of shear deformable sandwich plate with GPL-RC face sheets and a core layer with negative Poisson’s ratios under blast loading 2020 The Second International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable Development
Posted in Cơ cấu tổ chức.