Tuyển sinh

  MỨC ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

  Trường Đại học Công nghệ thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học chính quy năm 2018 của Nhà trường như sau:

  Mã nhóm ngành Tên nhóm ngành Tên ngành/chương trình đào tạo Mức điểm nhận ĐKXT (theo thang điểm 30) Tổ hợp môn thi
  CN1 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 20  

   

  Toán, Lý, Hóa (A00)

  Toán, Lý, Anh (A01)

  Toán, Anh, Hóa (D07)

   

  Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
  Hệ thống thông tin
  Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
  CN2  Máy tính và Robot Kỹ thuật máy tính 16
  Kỹ thuật Robot
  CN3 Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật năng lượng
  Vật lý kỹ thuật
  CN4 Cơ kỹ thuật
  CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
  CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
  CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ
  CN8 Khoa học Máy tính (CTĐT CLC theo TT23) 16 Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý hệ số 2) (A00)Toán, Anh, Lý (Toán, Anh hệ số 2) (A01)

  Toán, Anh, Hóa (Toán, Anh hệ số 2) (D07)

   

  CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTĐT CLC theo TT23)
  Read more