Thiết bị

  Danh mục trang thiết bị thí nghiệm – Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông

  TT Tên
  thiết bị chính
  Chức
  năng chính
  1 Thiết bị
  thử nghiệm sức bền mỏi vạn năng servo thuỷ lực theo Trục - Xoắn
  Thử tải
  tĩnh và động với các mẫu thử bao gồm: kéo nén uốn xoắn và tải chu kỳ khác
  nhau. Kết thúc quá trình, thông qua kết nối máy tính điện toán thu được các dạng
  biểu đồ khác nhau: tải trọng – thời gian, biên độ - tần số, ứng suất – biến dạng...

  2 Máy nén
  bê tông 2000 KN
  Thử nén
  với mẫu bê tông hình trụ hoặc hình khối lập phương. Biểu đồ nhận được từ phần
  mềm kết nối đi kèm là lực tới hạn và thời gian gia tải.
  3 Thiết bị
  quang phổ huỳnh quang tia X
  Phân
  tích thành phần hóa học mẫu thử bao gồm: mẫu chất rắn dạng tấm, mẫu chất rắn
  dạng bột, mẫu chất lỏng.
  4 Máy mài
  món bê tông
  Xác định
  độ mài mòn của mẫu bê tông kích thước 70.7x70.7 theo tiêu chuẩn Việt Nam
  5 Nhớt kế
  VEBE
  Nhằm
  xác định thời gian đầm phẳng, chặt một khối bê tông hình nón cụt
  6 Bộ
  xuyên
  Xác định
  thời gian đông kết của bê tông
  7 Máy cưa
  cắt mẫu bê tông
  Tạo mẫu
  bê tông theo đúng tiêu chuẩn để chuẩn bị thí nghiệm về kiểm tra – kiểm định
  chất lượng
  8 Máy kéo
  nén vạn năng
  Thử kéo
  nén với mẫu lớn, nhằm đánh giá giới hạn bền khi nén và khí kéo của mẫu
  9 Máy thử
  khả năng bám dính trên bề mặt bê tông
  Xác định
  độ bám dính của mẫu bê tông
  10 Máy xác định độ thấm nước của bê tông Xác định độ thấm nước của bê tông
  11 Thiết bị thử hàm lượng bọt khí của bê tông tươi Xác định hàm lượng bọt khí trong bê tông tươi
  12 Máy phân tích Nhiệt Cơ Động Học DMA Phân tích ảnh hưởng trường nhiệt độ lên mẫu thử và ứng
  suất nhiệt ảnh hưởng thế nào đến biến dạng của mẫu
  13 Máy cắt chính xác Dùng để cắt mẫu thử một cách chính xác trước khi đem phân
  tích
  14 Buồng phun mù muối Thử nghiệm độ ăn mòn của mẫu thử kim loại trong điều kiện
  mù muối
  15 Lò nung tới 1100 ᴼC Thử độ bền nhiệt của mẫu, xác định khối lượng mẫu sau
  khi nung
  16 Tủ sấy chân không Rút ngắn quá trình bay hơi nước trong mẫu, kể cả với
  các mẫu có thành phần dễ cháy nổ
  17 Tủ thử môi trường (vi khí hậu) Yêu cầu điện 1 pha.
  18 Hệ thống đo biến dạng Tĩnh – Động đa kênh kỹ thuật số Đo biến dạng dưới các loại tải trọng tĩnh và động khác
  nhau
  19 Máy đo độ nén của đất Đo cường độ nén của đất
  20 Thiết bị kiểm tra khả năng chịu tải của đất Xác định khả năng chịu tải của đất
  21 Máy siêu âm bê tông Xác định vết nứt trong bê tông bằng phương pháp sóng
  22 Máy định vị cốt
  thép trong bê tông
  Xác định vị trí cốt thép trong bê tông, mục đích đánh
  giá kiểm tra ngoài hiện trường.
  23 Máy kiểm tra mối
  hàn và khuyết tật kim loại
  Xác định các khuyết tật trong mối hàn và kim loại làm
  giảm khả năng chịu tải thiết kế của kết cấu
  24 Máy kiểm tra
  ăn mòn cốt thép trong bê tông
  Xác định mức độ ăn mòn cốt thép trong bê tông
  25 Máy quét 3D Tạo mô hình 3D từ mẫu cho trước

  Read more

  Thí nghiệm khả năng chịu uốn của thép

  Thí nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm kỹ thuật hạ tầng đại học Việt Nhật - ĐHQGHN

  Read more

  Thí nghiệm kéo thép xoắn

  Thí nghiệm kéo thép xoắn đường kính 32mm được thực hiện tại phòng thí nghiệm kỹ thuật hạ tầng đại học Việt Nhật.

  Read more