Công nghệ Xây dựng - Giao thông

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Các bài viết mới nhất

GS Nguyễn Đình Đức: Nhật Bản xậy dựng xã hội 5.0

 Nhật Bản xây dựng xã hội 5.0 GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội             Cả thế giới đang ở trong bôi cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng hiện nay, Nhật Bản đã nói tới và đề ra nhiệm vụ xây dựng Xã hội […]

GS.TSKH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC – CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG – GIAO THÔNG

NGUYEN DINH DUC Dr.Sci., Full Professor Vice-President of Vietnamese Association in Mechanics The Head of Laboratory of Advanced Materials and Structures, The Dean of Department of in Civil Engineering  – VNU Hanoi, University of Engineering and Technology (UET)   Program Director of Infrastructure Engineering Program of Vietnam-Japan University (VJU) Director of Undergraduate and Postgraduate Academic Affairs […]